کتاب ها
اصول تکنولوژی نوین صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان
مقالات
Aquafeed Extrusion Conference